Inwonende hulp

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om als inwonende hulp / huishoudelijk personeel op Curacao te werken. Dan dient een particulier voor u garant te staan.

Uw garant dient eveneens naast de getekende garantie verklaring een verklaring van de Inspectie der Belastingen te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij een aantoonbaar inkomen van tenminste Nafl. 36.000, = heeft. Indien de garant voor meer inwonend personeel garant staat dient hij/zij aan te tonen per inwonend personeel over een zuiver inkomen van Nafl. 36.000, = te beschikken. (Bijvoorbeeld voor een beheerders echtpaar (2 mensen) dienen ze aan te tonen over een aantoonbaar inkomen van Nafl. 72.000, = per jaar te beschikken.)

Let op!

Voor deze soort verblijfsvergunning is ook een arbeidsmarkt toetsing vereist. Uw werkgever dient deze arbeidsmarkt toetsing bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan te vragen.

Indien u als huishoudelijk personeel belast wordt met de verzorging van hulpbehoevenden of medisch afhankelijke personen, kunnen er bijzondere regels voor u gelden.

Wilt u meer over deze procedure weten of een aanvraag indienen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze immigratie experts door te bellen naar (+5999) 650 95 98 of te mailen naar info@imclaw.org