Toerist op Curacao

Onder een toerist wordt eenieder verstaan die in Curacao blijft voor ontspanning, sport, gezondheidsredenen, familieaangelegenheden, studie, godsdienstige doeleinden of zakenbezoeken en die tijdens zijn verblijf in Curacao geen werkzaamheden tegen beloning verricht.

Onderdanen van de Europese Unie, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Japan

Toeristen met een nationaliteit die onder deze categorie vallen krijgen toelating voor 3 maanden. Bij toelating van deze categorie wordt direct de termijn van 3 maanden in het paspoort gestempeld.

Nederlanders

Toeristen met de Nederlandse nationaliteit verkrijgen toelating voor een periode van 6 maanden. Dit betekent niet dat de Nederlander gedurende zijn toeristisch verblijf zich op de werkvloer mag bevinden, noch voor stage doeleinden nog voor betaalde werkzaamheden.

Indien de Nederlander gaat werken of stagelopen dient hij een van rechtswege verklaring aan te vragen

Overige nationaliteiten

Niet visumplichtige

Toeristen die onder deze categorie vallen kunnen in beginsel toelating verkrijgen tot 30 dagen of zoveel korter als het retourticket aangeeft (ex artikel 2 Tb). Indien de toerist van deze categorie langer dan 30 dagen wilt verblijven dient hij vóór het verstrijken van deze termijn een verlenging van zijn toeristisch verblijf bij de Vreemdelingendienst aan te vragen.

Visumplichtige

De verblijfsduur van deze categorie is gekoppeld aan de geldigheidsduur van het visum. Indien de duur van het visum langer is dan 30 dagen (bijvoorbeeld 90 dagen) behoeft hij geen verlenging aan te vragen bij de toelatingsorganisatie

Wilt u meer over deze procedures weten of een aanvraag indienen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze immigratie experts door te bellen naar (+5999) 650 95 98 of te mailen naar info@imclaw.org